αίθουσα δεξιώσεων/Empfangssaal

 • Zieht das Edikt aus seiner Mappe hervor.


  Βασιλικό Έγγραφο

  (Königliches Edikt)


  Εμείς, ο Δημήτριος, ο δεύτερος, ο βασιλιάς της Δαιμόνης, ονομάζουμε το ακόλουθο:

  (Wir, Dimitrios, unseres Namens der zweite, König von Deimonisa ordnen hiermit das folgende an:)


  Πρέπει να συγκληθεί μια συνταγματική σύμβαση - αυτή πρόκειται να συναντηθεί στη βασιλική μας πρωτεύουσα. Η παρουσία παραδίδεται στον ίδιο από τον πιο αξιότιμο πρωθυπουργό μας.

  (Ein Verfassungskonvent soll einberufen werden – dieser soll in unserer königlichen Hauptstadt tagen. Vorstehung wird der selbigen durch unseren höchst ehrenwerten Premierminister geleistet).


  Προκειμένου να πιστοποιήσουμε τη θέλησή μας, έχουμε θέσει την υπογραφή μας στο παρόν έγγραφο.

  (Um Unseren Willen zu beurkunden haben wir unsere Unterschrift unter dieses Dokument gesetzt.)


  Το Βασιλικό Παλάτι στη Δαιμόνησα στις 3 Οκτωβρίου του 2019

  (Königlicher Palast zu Deimonisa am 3. Oktober des Jahres 2019) • unterschreibt

  Βασιλικό Έγγραφο

  (Königliches Edikt)


  Εμείς, ο Δημήτριος, ο δεύτερος, ο βασιλιάς της Δαιμόνης, ονομάζουμε το ακόλουθο:

  (Wir, Dimitrios, unseres Namens der zweite, König von Deimonisa ordnen hiermit das folgende an:)


  Πρέπει να συγκληθεί μια συνταγματική σύμβαση - αυτή πρόκειται να συναντηθεί στη βασιλική μας πρωτεύουσα. Η παρουσία παραδίδεται στον ίδιο από τον πιο αξιότιμο πρωθυπουργό μας.

  (Ein Verfassungskonvent soll einberufen werden – dieser soll in unserer königlichen Hauptstadt tagen. Vorstehung wird der selbigen durch unseren höchst ehrenwerten Premierminister geleistet).


  Προκειμένου να πιστοποιήσουμε τη θέλησή μας, έχουμε θέσει την υπογραφή μας στο παρόν έγγραφο.

  (Um Unseren Willen zu beurkunden haben wir unsere Unterschrift unter dieses Dokument gesetzt.)


  Το Βασιλικό Παλάτι στη Δαιμόνησα στις 3 Οκτωβρίου του 2019

  (Königlicher Palast zu Deimonisa am 3. Oktober des Jahres 2019)

  i8858bzxbok.png • Beitrag von Alexios Vroutsis ()

  Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: Falscher Thread. ().